Przeskocz do treści

Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne obowiązujące w placówce na czas trwania pandemii Covid-19.

 1. Po wejściu do placówki rodzic bezwzględnie musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz odkazić ręce płynem odkażającym ( instrukcja wywieszona w szatni ),
 2. W szatni żłobka ,w jednym czasie może przebywać tylko rodzic i dziecko, bez osób trzecich,
 3. Kontakt opiekunka - rodzic będzie ograniczony do minimum,
 4. Dziecko będzie miało badaną temperaturę przed wejściem na sale ( w przypadku podwyższonej temperatury powyżej 37,0  nie będzie możliwości pozostawienia dziecka    w placówce),
 5.  W placówce na czas pandemii obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek,
 6. Nowa wyprawka do żłobka powinna być spakowana w reklamówkę jednorazową ,
 7. W żłobku nie ma możliwości mycia zębów dzieciom , prosimy nie uwzględniać szczoteczki  i pasty w wyprawce,
 8.  Do żłobka mogą być przyprowadzane jedynie dzieci bez objawów chorobowych, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek znaków wirusowych dzieci będą niezwłocznie odsyłane do domu,
 9. Dzieci przyjmowane będą do placówki do godziny 8.30 ( o godzinie 9.00 będą odkażane szatnie),
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do / z żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry,
 11. Dzieci do żłobka są przyprowadzane / odbierane tylko przez osoby zdrowe .

Bardzo prosimy o stosowanie się do wyżej wymienionych wytycznych .

Create by @ 2018