Przeskocz do treści

Aktualności

Projekt pt. "Żłobek – jestem na TAK! Projekt aktywizacji zawodowej 25 rodziców opiekujących się dzieckiem do lat 3 z terenu powiatu sokołowskiego.
nr RPMA.08.03.01-14-7019/16

realizowany był przez spółkę BFP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 23 kobiet i 2 mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego nieobjętego ZIT WOF sprawujących opiekę na dziećmi w wieku do lat 3, które chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich (4K), dzięki utworzeniu w Sokołowie Podlaskim 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 1 452 909,60 zł

Wysokość dofinansowania : 1 162 327,68 zł
w tym dofinansowanie z UE: 1 162 327,68 zł

Szanowni Państwo,

BFP sp. z o.o. w okresie 01.10.2018-28.02.2021 realizuje projekt „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci!” nr RPDS.08.04.01-02-0011/18. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 22 osób (18 kobiet i 4 mężczyzn) które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. Dolnośląskiego i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz upowszechnianie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 22 nowych miejsc opieki we Wrocławiu w okresie od 01.10.2018 do 28.02.2021 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu w żłobku

„Zaczarowany Melonik” przy ul. Ignacego Chrzanowskiego 15

lub pod numerem telefonu: 791-569-396.

  

Create by @ 2018