Przeskocz do treści

Aktualności

Szanowni Państwo,

BFP sp. z o.o. w okresie 01.10.2018-28.02.2021 realizuje projekt „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci!” nr RPDS.08.04.01-02-0011/18. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 22 osób (18 kobiet i 4 mężczyzn) które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. Dolnośląskiego i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz upowszechnianie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 22 nowych miejsc opieki we Wrocławiu w okresie od 01.10.2018 do 28.02.2021 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu w żłobku

„Zaczarowany Melonik” przy ul. Ignacego Chrzanowskiego 15

lub pod numerem telefonu: 791-569-396.

  

Create by @ 2018