Przeskocz do treści

Sieć żłobków "Zaczarowany Melonik"

Zaczarowany Melonik czeka na dzieci w wieku od 5. miesiąca do 3. roku życia. Wspieramy skutecznie godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez świeżo upieczonych rodziców. Każde dziecko otoczone jest uwagą i należytą opieką. W naszych placówkach pracują wyłącznie wykwalifikowane opiekunki. System wewnętrznego monitoringu pozwala rodzicom kontrolować bezpieczeństwo swoich dzieci za pomocą kamer internetowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami w całej Polsce!

Oddział Kraków

Zaczarowany Melonik, ul. Kapelanka 6a, 30-347 Kraków

Oddział Wrocław

Zaczarowany Melonik, ul. Życzliwa 31, 52-443 Wrocław

Zaczarowany Melonik, ul. Racławicka 105, 53-149 Wrocław


BFP sp. z o.o. w okresie od 01.10.2018 do 28.02.2021 realizuje projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci!” o numerze RPDS.08.04.01-02-0011/18

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie pozycji i szans na zatrudnienie wśród 22 osób (18K,4M), które uczą się̨, pracują̨ lub zamieszkują̨ na terenie woj. dolnośląskiego (w rozumieniu KC) i sprawują̨ opiekę̨ nad dziećmi w wieku do lat 3 (dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę̨ w wejściu na rynek pracy) oraz upowszechnianie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 22 nowych miejsc opieki we Wrocławiu w okresie od 01.10.2018 r. do 28.02.2021 r. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 16os. powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz 6os. pozostających bez zatrudnienia (os.bezrobotne lub bierne zawodowo).
Żłobek „Zaczarowany Melonik” zlokalizowany jest przy ul. Racławickiej 105 we Wrocławiu
Czesne płatne przez osoby pracujące w wysokości 275 zł (brak innych dodatkowych opłat)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 791-569-396 oraz w biurze projektu:
ul. Ignacego Chrzanowskiego 15, Wrocław
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oddział Sokołów Podlaski

Zaczarowany Melonik, ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski

Create by @ 2018